INFORMACE - REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Všeobecná ustanovení

  Reklamační řád nastavuje pravidla pro reklamační řízení, jeho správného postupu, pro rychlé vyřízení oprávněného nároku kupujícího. Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami.
  Vyřizovatelem reklamačních řízení za stranu prodávajícího je určený odpovědný pracovník.
  Reklamační řád vychází obsahově z VOP.


 2. Práva a povinnosti

  • Reklamační řád, jenž určujte postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou, zejm. předpisy 40/1964 Sb., občanský zákoník, dále 513/1991 Sb., obchodní zákoník pro případy dle § 261 a násl.), zákonem 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

  • Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno v našem online obchodě, což kupující musí potvrdit předložením řádně vyplněného dokladu o koupi.


  Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

  • neodborným použitím zařízení

  • mechanickým poškozením nebo opotřebením

  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

  • jinými vnějšími vlivy

  • prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

  • u vady, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající se zavazuje k co nejrychlejšímu vyřízení reklamace.

  • u vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží.

  • odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.

  • neoznámené zásilky k reklamačnímu řízení nebudou vyřizovány

  • reklamace zboží musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů od doručení zboží prodávajícímu

  • v případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve lhůtě, má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny

  • při oprávněné reklamaci hradí výlohy na zaslání zboží zpět ke kupujícímu prodávající

  • náklady dle § 53/4g si nese sám kupující

  • kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedených tomto reklamačním řádu

  • kupující je povinen u důvodu obezřetnosti informovat prodávajícího na email, ještě před odesláním reklamovaného zboží, že zboží odesílá

  • prodávající je povinen informovat kupujícího o ukončení reklamačního řízení


 3. Předání-doprava reklamovaného zboží

  Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Místo a způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno.


 4. Místo a způsob uplatnění reklamace

  Kupující je povinen vždy prokázat původ zboží souvztažnými dokumenty (Faktura, účtenka a objednávka,dle které byly prodejní doklady vystaveny).
  V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace na adrese prodávajícího.
  Z důvodu rychlého vyřízení reklamace a dodržení kvality reklamačního řízení je nutno dodržet pokyny prodávajícího.

  Pokyny:
  Informovat kupujícího o vzneseném požadavku na reklamaci na adresu prodávajícího reklamace@moto-ustinl.cz vyplněním formuláře Reklamačního protokolu (ke stažení níže) nebo písemným způsobem v e-mailu, s dodržením předání požadovaných údajů dle Reklamačního protokolu. (příkladové ukázky níže).

  Na základě těchto údajů Vás pověřená osoba k reklamačnímu řízení bude zpětně kontaktovat k vyřízení Vašich požadavků.

  Následně lze reklamaci uplatnit:
  • osobním předáním
  • zasláním přepravní službou (Česká pošta, PPL,DHL aj.) s kopií vyplněného formuláře Reklamační protokolu, o fyzickém převzetí do reklamačního řízení bude kupující informován prostřednictvím elektronické pošty, v př. uznání reklamace reklamační řízení začíná běžet dnem převzetí zboží
Stažení reklamačního protokolu v PDF
Stažení reklamačního protokolu v DOC
Návod k vyplnění reklamačního protokolu - příklad 1
Návod k vyplnění reklamačního protokolu - příklad 2
Návod k vyplnění reklamační žádosti e-mailem - příklad 1
Návod k vyplnění reklamační žádosti e-mailem - příklad 2